Naar Menu

Gemeente
Amsterdam
Gebouwd in Amsterdam
HomeProjectenboekIntroductieBewegende stad

De bewegende stad

Anne Meijer

Het bewust en onbewust stimuleren van beweging is een van de speerpunten van wethouder Eric van der Burg. Dat doet hij onder meer met het programma Bewegende Stad. Tijdens de uitreiking van De Prijzen 2017 zijn door wethouder Van der Burg een aantal projecten belicht, waarin bewegen bewust als onderdeel is meegenomen in het ontwerp.

 

De gemiddelde westerse mens brengt negentig procent van zijn tijd door in gebouwen. Inmiddels weten we ook dat zitten het ‘nieuwe roken’ is. Ontwerpers en ontwikkelaars kunnen met hun ontwerp invloed uitoefenen op de manier waarop mensen hun gebouwen gebruiken. Beïnvloeding van beweging kan vanuit twee kanten worden aangevlogen; enerzijds door zittend en passief gedrag te ontmoedigen, anderzijds door het aantrekkelijk maken van activiteiten waarvoor je moet bewegen. Vanzelfsprekend naar het eigen vermogen van gebruikers en zonder de algemene toegankelijkheid van een gebouw te verminderen.
Het stimuleren van beweging kan gedaan worden door het creëren van doelen, routes en programma in gebouwen en het schenken van aandacht aan de relatie met de omgeving van een gebouw. Denk aan zichtbare, ruime trappen, een basketbalveld op het dak of het zorgen voor wat loopafstand tussen de koffieautomaat en de vergaderzaal.

 

De bouwstenen van de Bewegende Stad zijn gebaseerd op de Active Design Guidelines van New York. Hierin wordt de relatie gelegd tussen de fysieke inrichting van de stad en de (on)bewuste keuze van mensen om te bewegen. Het gaat om sporten, spelen, fietsen, wandelen en bewegen in gebouwen. Want bewegen maakt fitter, slimmer, actiever en zorgt voor sociale contacten. Het beperkt bovendien de kans op onder andere chronische ziekten. Vanuit het programma Bewegende Stad wordt geadviseerd bij ruimtelijke projecten en informatie aangeboden, in de vorm van boeken, presentaties en data, over beweegvriendelijk ontwerp en programmering. Daarbij wordt samengewerkt door experts uit het sociale en fysieke domein. Met het belichten van voorbeeldprojecten waarbij beweegvriendelijkheid in het ontwerp een plek heeft gekregen is het de bedoeling andere projecten te inspireren.

 

IJburg College 2
Sport- en speelaccommodaties zijn gebouwen waarbij beweging veelal intrinsiek is aan het gebruik van het gebouw en dit dus ook is meegenomen in ontwerp. Mooie voorbeelden hiervan in dit boek zijn het Verenigingsgebouw van Roeivereniging RIC, het nieuwe skatepark in Noord of het Speeltuingebouw Onderlangs.
Gebouwen waarin altijd veel aandacht voor de circulatie van mensen is zijn scholen, waar het trappenhuis vaak een centraal punt is in het gebouw. Dit is ook het geval in het nieuwe IJburgcollege II. Het gebouw nodigt met zijn modern vormgegeven trap, de routing naar deelscholen en praktijklokalen en de zichtbaarheid van bestemmingen uit tot beweging. De trap ligt in het verlengde van de hoofdentree van het gebouw, waardoor het direct een vanzelfsprekende route is naar de verschillende ruimten. Tussen de leeractiviteiten door lopen kinderen en docenten de trap op en af, waardoor het ook een plek is om elkaar even te ontmoeten.

 

Joolz
In kantoorgebouwen kan het schenken van aandacht aan beweging een belangrijke stimulans zijn voor de productiviteit van gebruikers en de sociale communicatie over en weer op de werkvloer. Een ruimte die speciaal is ingericht voor sport tussen de werkuren door, zoals in het nieuwe kantoor van kinderwagenproducent Joolz, kan een positieve bijdrage leveren aan de bedrijfssfeer en productiviteit. Er is een personal trainer en er zijn douches om het sporten op het werk ook echt mogelijk te maken.

 

Summertime
In woningbouwcomplexen ligt zeker een kans om meer te bewegen bij de verplaatsingen tussen de verdiepingen. Dit wordt nog maar nauwelijks gedaan, mede door ruimtegebrek en dus uit kostenoverwegingen. Maar in het woongebouw Summertime op de Zuidas loop je letterlijk direct een monumentaal en zorgvuldig vormgegeven ruim trappenhuis in, waarop alle voordeuren per verdieping uitkijken. Liften zijn er ook, maar die moet je zoeken achter in de hal en uit het zicht.

 

Circl
Bewegen kan ook gestimuleerd worden door werknemers te verleiden tot een wandeling naar buiten. Het nieuwe circulaire paviljoen van ABN AMRO, genaamd Circl, is een openbare ontmoetings- en vergaderruimte, bedoeld voor zowel werknemers als andere bezoekers. Het staat naast het kantoor van de bank, zodat medewerkers voor het voeren van overleggen een korte wandeling moeten maken van hun bureau door het mooi aangelegde groengebied naar het paviljoen. Hier vinden ze, naast een horecavoorziening en overlegruimten, een aantrekkelijke en openbare daktuin, te bereiken via brede trappen aan twee kanten van het gebouw. Circl is een voorbeeldproject voor de Bewegende Stad vanwege de keuze van opdrachtgever en ontwerper medewerkers van de bank en andere gebruikers te verleiden hun kantoor te verlaten en elkaar te ontmoeten in een losstaand paviljoen. Hiermee wordt beweging op een elegante manier gestimuleerd. Anderzijds is in de uitvoering van het ontwerp op een mooie manier aandacht besteedt aan beweging, met de brede en luie trappen naar een mooie daktuin.

Over deze site

Disclaimer
Amsterdam.nl