Naar Menu

Gemeente
Amsterdam
Gebouwd in Amsterdam
HomeProjectenboekIntroductieVoorwoord

Voorwoord

Voor u ligt het negentwintigste Projectenboek, met daarin alle van augustus 2016 tot augustus 2017 in Amsterdam opgeleverde bouwprojecten. Met 7.620 woningen in 94 woningbouwprojecten en 52 kantoren en voorzieningen, wordt wederom bevestigd dat het de laatste jaren enorm goed gaat met Amsterdam. Er wordt volop gebouwd en geďnvesteerd, in zowel nieuwbouw als in transformatie. Het aantal opgeleverde woningen is uitzonderlijk hoog en ligt ruim boven dat van vorig jaar. Het startbouwcijfer, het aantal woningen waarvan in 2017 de bouw is begonnen, ligt bij de druk van deze publicatie boven de 5.500 en laat een evenwichtige verdeling zien over de segmenten.

Bijna 3.000 van het aantal opgeleverde en in deze documentatie gepresenteerde woningen zijn studenten- en jongerenwoningen. Het tekort is daarmee weliswaar nog steeds groot, maar de markt is zich hiervan bewust en pakt de opgave serieus aan. In alle andere segmenten zijn de opleveringen zoals gepland, wat betekent dat we bouwen voor verschillende doelgroepen, zoals nodig is voor het behoud van een ongedeelde stad. Het bijbouwen van nieuwe woningen kost tijd waardoor niet zo snel ingespeeld kan worden op opkomende trends. Daarvoor zijn extra maatregelen nodig.

Want de populariteit van de stad heeft ook mindere kanten. De prijzen van al dat moois schieten zo de lucht in, dat niet iedereen die dat wil zich in de stad kan vestigen. Oorzaak daarvan is het gevolg van het universele fenomeen van de groei van het wonen en werken in steden, met verdringing tot gevolg. Maar in ons land speelt ook het huurbeleid op rijksniveau een rol. In Amsterdam streven we er echter naar dat zoveel mogelijk verschillende inkomensgroepen in alle buurten zijn vertegenwoordigd. Daarom is afgelopen jaar de Woonagenda 2025 opgesteld, waarin maatregelen zijn genomen om de stad toegankelijk te houden voor huishoudens met een laag- of middeninkomen door een verdeling van 40-40-20 aan te houden. Ook is besloten om middeldure huurwoningen gedurende minimaal 25 jaar in het middeldure segment te verhuren. Tot slot heeft de gemeente de mogelijkheden beperkt om nieuwe huurwoningen kleiner dan 40 m2 in de vrije sector te verhuren.
Ook intensiveren we de samenwerking met de Metropoolregio Amsterdam. Want een oplossing van het probleem dat ‘de stad te klein is voor iedereen’ kan worden gevonden in het beter benutten van onze omliggende gebieden. Dan kan er nog steeds voor ieder wat wils zijn, in prijs en woonstijlen.

Dit jaar reiken we voor de twintigste keer de Zuiderkerkprijs uit. Een gedenkwaardig getal. Terwijl de prijs al lang niet meer in de Zuiderkerk wordt uitgereikt, heeft deze onderscheiding een zodanige betekenis gekregen, dat de hele vakwereld weet wat we ermee bedoelen. Het belonen van kwalitatief hoogwaardige woningbouwprojecten houdt de discussie scherp. Openlijk benoemen wat we goed vinden en waarom laat ook zien dat we in Amsterdam de lat hoog hebben liggen. Met minder willen we geen genoegen nemen.

Ik wens u veel leesplezier met de juryverslagen van de Zuiderkerkprijs en de Geurt Brinkgreve Bokaal, de toelichting op het programma De Bewegende Stad, de analyses rond de woningbouwproductie, de plaatjes van de recent opgeleverde zelfbouw en natuurlijk met de grote diversiteit aan projecten die in onze stad het afgelopen jaar zijn opgeleverd.

Laurens Ivens,
Wethouder Bouwen en Wonen gemeente Amsterdam

Over deze site

Disclaimer
Amsterdam.nl